Online Coaching / Online Terapi

Onlinesittningar har visat sig vara mycket effektiva och uppskattade, tack vare dagens teknologi! Jag föredrar att träffas via Zoom på grund av kvaliteten och den förhöjda säkerheten.

 


Online Coaching ifrån din egen dator. Kompetent, fungerande stöd via nätet
Terapi / Coaching online -hjälper där du är

1. Innan vi börjar vår sittning bör du förbereda din arbetsplats. Se till att du känner dig trygg och inte blir störd. Stäng av mobilen och dörrklockan.

 

2. Ställ in ljuset i rummet så att ditt ansikte inte skuggas.

 

3. Med tanke på att ditt kroppsspråk och andningsmönster är viktigt för mig, vill jag se din överkropp (från naveln och uppåt).

 

4. Ibland använder vi en metod där du flyttar mellan två stolar vända mot varandra. I det här fallet måste jag se dig på båda stolarna.

 

 

I vissa sällsynta fall kan det hända att tekniken är otillfredsställande och vår anslutning avbryts. Jag ringer då upp dig för att avsluta vår sittning och bestämma en ny tid. Vid tekniska störningar kommer jag bara fakturera den tid vi har kunnat arbeta tillsammans.