Buddistiska metoder

I dagens samhälle är tempot och kraven på oss enorma. Många människor har förlorat kontakten med sig själv och fokuserar mer utåt än på sina egna verkliga känslor och behov. Buddhistiska metoder förbinder oss med oss själva igen och ger en användbar och effektiv hjälp mot stress, ångest och depression.

 


Mindfulness

Meditation -den vanligaste mindfulness-övningen
Meditation -den vanligaste mindfulness-övningen

Den medicinska forskningen visar mångfaldigt goda resultat utav „mindfulness“-övningar som förebyggande, vårdande och lindrande åtgärd vid stress, depressioner och ångest.

 

Mindfulness är det engelska ordet för medvetande (på tyska Achtsamkeit) och övningarna går ut på att kultivera vår uppmärksamhet och stärka vår mottagning av våra egna signaler.

 

"What we resist persists (or even amplifies). What we feel -we can heal!"

 

Detta hjälper oss att hantera och bemöta stressen på ett konstruktivt sätt. Vi lär oss att lättare kunna leva upp till våra egna behov, vilket leder till en ökad tillfredställelse och känsla av livskvalitet.

 

"It is a life's work, and it is for life that we do it" (Jon Kabat-Zinn)

 

Jag lär ut mindfulness antingen i separata trainings eller som del av vår coaching eller terapi.

 


Självmedkänsla

Självmedkänska: vilken fantastisk metod att arbeta med! Vad belönande och effektivt!

Självmedkänsla -ge och ta emot din egen näring
Självmedkänsla -ge och ta emot din egen näring

Detta relativt nya komplement till mindfulness börjar bana väg inom psykologin och medicinsk vardag. Resultaten från de många forskningsstudierna är entydiga: Självmedkänsla skyddar mot burnout, depression och ångest. Det stärker vår hälsa och hjälper oss i våra relationer.

 

Självmedkänsla har ingenting med självmedlidande, svaghet eller egoism att göra. Snarare ger den oss en möjlighet att stödja oss själva i svåra situationer. 

 

Det ligger i människans natur att inte vara perfekt, att göra misstag, att ibland handla ogenomtänkt! Självmedkänsla ger oss det stödet och den omtanken som vi själva skulle ge en god vän i dessa situationer, istället för att plåga oss själva med kritik och grubblerier. Vi lär oss att själva bli vår egen goda vän.

 

I mitt dagliga arbete med klienter är självmedkänsla en självklar och viktig komponent, vilken vävs in i form av interventioner och personligt skräddarsydda övningar i våra sittningar.

 


"Feeding your own Demons"

Namnet på denna metod kan vara missvisande. Det har ingenting att göra med skrämmande varelser eller demoner i klassisk mening. Våra egna "demoner" är våra skuggsidor, våra intrasslade mönster och rädslor, kort sagt, allt det som hindrar oss från att leva ett fritt, uppfyllande liv.

 

Dessa svårigheter är inget annat än en missriktad energi, som endast kan omvandlas om vi möter den stället för att förtränga svårigheterna. Genom att öppna upp för dessa problem, kan en förändring ske.

 

Jag är mycket tacksam att arbeta med den här metoden från Tsültrim Allione. Det har hjälpt mig och många andra i olika livssituationer. Otaliga gånger har jag kunnat omvandla ilska, sorg, osäkerhet och rädsla. 30 minuters arbete och oron har förvandlats till en verklig och varaktig tillfredställelse! Många kunder som inte har något att göra med buddism eller meditation är förvånade över enkelheten och djupet i denna process.


Chöd

Chöd är en traditionell buddistisk läkemetod som går tillbaka till en kvinnlig yogini, Machig Labdrön som levde på 1100-talet i Tibet. Det är en buddistisk praxis med vissa inslag av shamanism (från Böntraditionen i Tibet).

 

I Chöd (Namkhai Norbu Rinpoche) erbjuds problem och svårigheter "näring" för att ge dem tillfredställelse och därigenom transformera dem. Från denna gamla tibetanska övning utvecklade Tsültrim Allione metoden "Feeding your Demons" eller "Ge dina egna demoner näring" för den moderna, västliga världen. Den traditionella metoden utförs med en Chödtrumma, -klocka, "bone trumpet" (kangling) och sång. Det är för många människor en mycket kraftfull och transformerande meditation.

 

Denna traditionella meditation praktiseras bara av människor som har fått en detaljerad utbildning och energiöverföring från en erfaren, certifierad lärare. Icke-praktiserande deltagare kan i liggande avslappning ta emot den helande energin.